Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα και ως τέτοια λογίζεται σε όλο το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες. Ατομικές ανάγκες, ατομικά ενδιαφέροντα αποτελούν κάθε φορά μια τέλεια αφόρμηση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την παροχή ερεθισμάτων.

We care about your dearest!!!